Kto i jak może zamówić zestaw edukacyjny do szkoły?

Zestaw edukacyjny można zamówić wyłącznie wypełniając formularz na stronie internetowej programu.

Najlepiej, aby zamówienia dokonał koordynator klas mundurowych w szkole w związku z potrzebą udzielenia precyzyjnych informacji oraz w celu umożliwienia dalszego sprawnego kontaktu związanego z przebiegiem programu.

W jakim terminie można zamówić zestaw edukacyjny?

Od 20.09.2017 r. do 15.12.2017.
Zestawy są dostępne do wyczerpania zapasów.

W jakim terminie można zgłaszać prace konkursowe?

Od 20.10.2017 r. do 20.11.2017.
Zgłoszenia poza tym terminem nie będą brane pod uwagę.

Czy zestaw jest płatny?

Nie zestaw jest bezpłatny. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Czy wysyłka zestawu jest płatna?

Nie, wysyłka jest bezpłatna. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Ile zestawów może zamówić jedna szkoła?

Jedna szkoła może zamówić tylko jeden zestaw.

Co zrobić jeśli ze szkoły kilku nauczycieli chce zamówić zestaw?

Nie ma potrzeby zamawiać kilku zestawów. Po pierwsze zadbaliśmy o to, aby „Kompendium wiedzy dla uczniów” starczyło dla każdego ucznia klas mundurowych w szkole – zamawiając zestaw przedstawiciel szkoły podał liczbę uczniów. Po drugie na płycie DVD w zestawie znajdują się wszystkie lekcje w osobnych katalogach, a w nich elektroniczne wersje scenariuszy i materiałów merytorycznych wraz z multimedialnymi prezentacjami oraz,  w przypadku niektórych lekcji, dodatkowymi materiałami do wydruku dla uczniów przed zajęciami (np. test, karta pracy ucznia). Dzięki temu kilku nauczycieli może korzystać z jednego zestawu.

Ile godzin lekcyjnych obejmuje program?

Program obejmuje 24 godziny lekcyjne, w trakcie których realizowane są tematy lekcyjne z zakresu:

 1. Szkolenie strzeleckie – 4 godziny.
 2. Rozpoznanie i armie innych państw – 3 godziny.
 3. Obrona przed bronią masowego rażenia i powszechna obrona przeciwlotnicza – 6 godzin.
 4. Ochrona i obrona obiektów – 4 godziny.
 5. Szkolenie medyczne – 5 godzin.
 6. Taktyka – 2 godziny.
W których klasach można realizować scenariusze lekcji?

Scenariusze lekcji można przeprowadzić w każdej klasie mundurowej bez względu na wiek uczniów.

Czy zgłaszając się do Programu muszę też brać udział w Konkursie?

Nie, nie ma obowiązku udziały w konkursie.

Dla kogo są przeznaczone nagrody w konkursie?

Nagrody w konkursie wygrywa szkoła za pośrednictwem pracy konkursowej wykonanej przez konkretną klasę.

Szkolenie strzeleckie przewidziane jest dla 30 uczniów/uczennic z klasy, która wygrała w konkursie. Szkoła może jednak w sposób dowolny asygnować uczestników spośród uczniów klas mundurowaych w szkole uwzględniając faktyczną liczebność klasy oraz osoby niedysponowane, nie mogące wziąć udziału w szkoleniu.

W przypadku opasek uciskowych, 10 sztuk będzie przekazanych do szkoły jako pomoc dydaktyczna do wykorzystania w trakcie zajęć wśród uczniów zwycięskiej klasy.
Opaski przekazywane są także klasom, które wygrały szkolenie strzeleckie.

Jakie tematy lekcji znajdują się w scenariuszach lekcji?

W zestawie znajdują się opracowane następujące tematy lekcji:

 1. Przeznaczenie, charakterystyka oraz ogólna budowa broni strzeleckiej i amunicji.
 2. Bezpieczeństwo w posługiwaniu się bronią. Aktualne regulacje prawne dotyczące posiadania broni.
 3. Podstawowe pojęcia z zakresu balistyki i teorii strzału.
 4. Możliwości aktywnego rozwijania umiejętności strzeleckich w klubach sportowych oraz ogólne warunki korzystania ze strzelnic sportowych i wojskowych.
 5. Rozpoznanie – rodzaje, cel i zadania. Sposoby rozpoznania obiektów.
 6. Posterunek obserwacyjny. Szkice terenu, notatki i meldunki.
 7. Struktury organizacyjne i zasadnicze uzbrojenie pododdziałów innych państw.
 8. Podział i charakterystyka broni masowego rażenia (BMR).
 9. Podział i charakterystyka toksycznych środków przemysłowych (TSP)
 10. Przedsięwzięcia obrony przed bronią masowego rażenia
 11. Przedsięwzięcia Obrony Przeciwlotniczej
 12. Alarmowanie i reakcje w ramach Obrony Przeciwlotniczej (OPL).
 13. Indywidualne i zastępcze środki ochrony przed skażeniami. Środki zapalające.
 14. Ogólne zasady ochrony i obrony obiektów, rodzaje zagrożeń osób i mienia.
 15. Zatrzymanie i kontrola osób i pojazdów.
 16. Środki przymusu bezpośredniego, zasady użycia broni palnej.
 17. Zasady postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego.
 18. Pierwsza pomoc w życiu codziennym.
 19. Normy podstawowych parametrów życiowych człowieka, podstawowe czynności ratujące życie, lokalizacja placówek Służb Ratowniczych.
 20. Udzielanie pierwszej pomocy. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Zawartość cywilnej apteczki podręcznej.
 21. Pomoc medyczna w rejonie działań zbrojnych.
 22. Wzywanie pomocy medycznej i pojazdów ewakuacyjnych w rejonie objętym działaniami zbrojnymi.
 23. Podstawy wiedzy z taktyki. Działania taktyczne w składzie sekcji, zespołu i drużyny.
 24. Organizacja i uzbrojenie wybranych pododdziałów Sił Zbrojnych RP. Obowiązki żołnierza w walce.
NAPISZ DO NAS

Odpiszemy w ciągu 24 h.

Not readable? Change text. captcha txt