Program edukacyjny „Proobronni – Terytorialni” skierowany jest  do szkół prowadzących klasy mundurowe w Polsce.

Szkoły, które zgłoszą chęć uczestnictwa w programie otrzymają zestaw edukacyjny zgodny z minimum programowym w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych.

W oparciu o materiały dydaktyczne z zestawów nauczyciele będą mogli przeprowadzić zajęcia edukacyjne wśród uczniów klas mundurowych. Materiały są opracowane i wyprodukowane w taki sposób, aby nauczyciele mogli je wykorzystywać wielokrotnie, również po zakończeniu trwania programu.

W ramach programu dostępnych jest 500 zestawów edukacyjnych, obowiązuje kolejność zgłoszeń. Zgodnie z regulaminem programu jedna szkoła może zamówić jeden zestaw edukacyjny.

Program jest realizowany pod honorowym patronatem:
Program finansowany jest ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.
Za nadzór nad programem odpowiada Biuro do Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej.
Organizatorem programu jest Stowarzyszenie FIA – Fideles et Instructi Armis – Wierni w gotowości pod bronią.
NAPISZ DO NAS

Odpiszemy w ciągu 24 h.

Not readable? Change text. captcha txt