System alarmowanie i powiadamianie w Polsce

Ciągły sygnał syreny alarmowej, trwający około jednej minuty, zazwyczaj kojarzymy z obchodzeniem historycznych rocznic, na przykład wybuchu Powstania Warszawskiego 1. sierpnia 1944 roku. Taki sam sygnał możemy usłyszeć także wtedy, gdy Urzędy Wojewódzkie przeprowadzają próby systemów alarmowych. Wówczas informują o takiej sytuacji za pomocą środków masowego przekazu na co najmniej 24 godziny przed planowanym testem. Podobna sytuacja występuje podczas dużych ćwiczeń wojskowych.  Jak jednak odróżnić ćwiczebne wycie syren od sytuacji realnego zagrożenia? Jakie są alternatywne metody, dzięki którym dowiemy się, że dzieje się coś niespodziewanego?

Odpowiedź na pierwsze pytanie przynosi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku, który dokładnie precyzuje rodzaje komunikatów i sygnałów alarmowych:

 

Lp.

 

Rodzaj alarmu

 

 

Sposób ogłoszenia alarmu

 

Akustyczny sygnał alarmowy Środki masowego przekazu Wizualny sygnał alarmowy
 

1.

 

Ogłoszenie alarmu

 

Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut.

 

 

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu  itp ) dla …

 

 

Znak żółty w kształcie trójkąta lub

w uzasadnionych  przypadkach innej

figury geometrycznej

 

 

2.

 

 

Odwołanie alarmu

 

 

Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

 

 

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu  itp ) dla …

 

 

Jak widać, sygnały alarmowe są stosunkowo proste. Towarzyszyć im mogą komunikaty, podawane w środkach masowego przekazu: w radiu, telewizji, internecie. One także zostały określone we wspomnianym załączniku:

 

Lp.

 

Rodzaj komunikatu

 

 Sposób ogłoszenia komunikatu

 

Sposób odwołania komunikatu

 

Akustyczny sygnał alarmowy Środki masowego przekazu Akustyczny sygnał alarmowy Środki masowego przekazu
 

1.

 

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź

słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie

około godz … min …, może nastąpić skażenie (podać

rodzaj skażenia)

w kierunku

(podać kierunek)

 

 

Powtarzana trzykrotnie

zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję

uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj skażenia)

dla …

 

 

2.

 

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami

 

Formę

i treść

komunikatu uprzedzenia

o zagrożeniu zakażeniami ustalają

organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

Powtarzana trzykrotnie

zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję

uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj zakażenia)

dla

 

 

3.

 

Uprzedzenie

o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź

słowna:

Informacja o zagrożeniu i sposobie

postępowania mieszkańców ………………

(podać

rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

 

 

Powtarzana trzykrotnie

zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję

uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj klęski)

dla

 

Aby jednak być na bieżąco z sytuacją na obszarze, który zamieszkujemy lub do którego podróżujemy, możemy ściągnąć na smartfon lub tablet bezpłatną aplikację Regionalny System Ostrzegania, w której na bieżąco aktualizowane są komunikaty dotyczące występujących zagrożeń lub utrudnień, przesyłane przez Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego. Zawiera ona także poradniki tłumaczące jak postępować w sytuacjach kryzysowych, włącznie z potrzebą udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Aplikacja dostępna jest na systemy Android, iOS oraz Windows Phone.

Sytuację meteorologiczną skontrolujemy również dzięki bezpłatnej aplikacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Pogodynka METEO-IMGW. Gdy zbliża się załamanie pogody, nadciąga front burzowy lub fala upałów, Pogodynka wyświetla ostrzeżenia odpowiednio wcześniej. Można ją ściągnąć na platformy z systemem Android oraz iOS.

Aby nie zostać zaskoczonym przez syrenę alarmową lub komunikat ostrzegawczy, każdorazowo warto zwracać uwagę na wiadomości pojawiające się w radiu, internecie, telewizji i gazetach, a które są poświęcone wymienionym zagadnieniom. Ich znajomość pozwoli od razu zorientować się w sytuacji, a wspomagnie się wspomnianymi narzędziami zwiększy naszą świadomość w chwili zagrożenia, dlatego warto rozważyć ich wykorzystanie.

 

NAPISZ DO NAS

Odpiszemy w ciągu 24 h.

Not readable? Change text. captcha txt